Zaprawa Tynkarska Maszynowa

Dostępne opakowania:
  • 24 kg
  • 48 x 24 kg
Cechy produktu:

Wysoka stabilność przy nakładaniu
Do tynkowania wewnątrz i na zewnątrz
Wysoka zdolność zatrzymywania wody
Cienkowarstwowa
Wyrób zgodny z: EN 998-1

Opis produktu

Drobnoziarnista zaprawa cementowo – wapienna przygotowana w postaci suchej mieszanki z dodatkami modyfikującymi, poprawiającymi parametry robocze, urabialność oraz przyczepność do podłoża. Zaprawę można stosować do tynkowania ręcznego i mechanicznego zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Nadaje się również do ręcznego wykonywania “przecierek” na istniejących tynkach, wypełniania ubytków, bruzd na ścianach i sufitach.

Przygotowanie podłoża: Podłoże pod tynkowanie powinno być odpowiednio przygotowane.

Proporcje mieszania: Suchą mieszankę zaprawy sypkiej wsypać do zasobnika maszyny tynkarskiej. Parametry maszyny ustawić tak, aby uzyskać odpowiednią konsystencję nakładanego tynku (łatwość nakładania i stabilność natryskiwanej warstwy).

Warunki stosowania: Zaprawy nie nakładać w temperaturze poniżej +5°C.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Dane techniczne i wykonawcze

Proporcje mieszanki ok. 5,5 l wody/25 kg zaprawy
Wydajność 16 kg suchej zaprawy na 1 m2 i grubości tynku 10 mm
Temp. użytkowania +5oC do +25oC
Absorpcja wody W2
Postać szary proszek
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,47/0,54 [W/m·K]
Gęstość stwardniałej zaprawy 1250 - 1300 [kg/m3]
Reakcja na ogień klasa A1

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy