Kerami

Klej do glazury i terakoty w klasie C1

Dostępne opakowania:
  • 25 kg
  • 48 x 25 kg
Cechy produktu:

• Do ścian i podłóg wewnątrz budynków
• Łatwy w użyciu
• Dobra przyczepność do podłoża
• Cienkowarstwowy

Wyrób zgodny z: EN 12004:2007+A1:2012

Opis produktu

Klej służy o mocowania płytek ceramicznych i kamiennych, ściennych oraz podłogowych na podłogach tynkowanych, betonowych oraz podłożach sztywnych i nieodkształcalnych. Do stosowania wewnątrz budynków.  Klej można stosować jako zaprawę do wyrównywania powierzchni do grubości warstwy 5 mm.

W przypadku powierzchni szczególnie narażonych na odkształcenia np.: tarasy, balkony, ogrzewanie podłogowe oraz obciążenia skupione należy stosować zaprawę KERAMI Plus Professional.

 

Dane techniczne i wykonawcze

Rodzaj kleju klej cementowy normalnie wiążący C1
Proporcje mieszanki 5,5 ÷ 6,5 l wody/25 kg zaprawy
Temperatura aplikacji od +5°C do +25°C
Czas pracy 3 h
Czas otwarty 20 min.
Czas korekty 5 min
Czas wiązania 24 h
Wydajność 1,8 ÷ 3 kg/m²
Uziarnienie 0,1- 0,5 mm
Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm²
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm²
Grubość warstwy 2 -10 mm

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy