Uniwersalny Preparat Gruntujący

Dostępne opakowania:
  • 5 litrów
  • 108 x 5 litrów
Cechy produktu:

Gotowy do użycia
Warstwa szczepna pod każdy rodzaj podłoża
Wzmacnia podłoże
Nie zawiera rozpuszczalników
Stanowi warstwę izolacyjną

Opis produktu

Uniwersalny Preparat Gruntujący służy do gruntowania mineralnych podłoży budowlanych w celu przygotowania ich pod nakładanie powłok wierzchnich takich jak: farby, kleje, gładzie i inne powłoki wyrównujące i dekoracyjne. Szczególnie polecany do gruntowania płyt kartonowo – gipsowych, betonu, betonu komórkowego, tynków gipsowych, cementowych i cementowo – wapiennych.

Po wyschnięciu tworzy powłokę zwiększającą przyczepność mas klejowych i innych mas nawierzchniowych do powierzchni, reguluje chłonność podłoża i wymianę pary wodnej. Obniża zużycie farb do wymalowań.

Przygotowanie podłoża: Na podłożach bardzo chłonnych można powtórzyć gruntowanie na wilgotnym jeszcze podłożu

Proporcje mieszania: Stosować jednorazowo w postaci nierozcieńczonej. 

Czas wysychania na podłożu: od 6 do 24 godzin.

Warunki stosowania: Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +5°C.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w temp. od +10oC do +25oC chronić przed zamarzaniem.

Dane techniczne i wykonawcze

Temperatura pracy temperatura podłoża i powietrza w granicach +5°C do +25°C , dotyczy także wysychania
Kolorystyka mleczny
Przechowywanie Preparat Gruntujący Uniwersalny Sicher należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temp. +10°C do +25°C
Wydajność 1 l /7 - 10 m² - W praktyce zużycie wynika ze stopnia porowatości i chłonności podłoża
Okres gwarancji 12 miesięcy od daty produkcji

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy