Grunt Sicher

głęboko penetrujący, wysokowydajny

Dostępne opakowania:
  • 5 litrów
Cechy produktu:

Głęboko penetrujący
Redukuje chłonność podłoża
Poprawia przyczepność
Wysokowydajny

Opis produktu

Grunt Sicher to nowoczesny środek do gruntowania podłoży o dużej chłonności i porowatości, łączący w sobie cechy zwykłego środka gruntującego i środka do głębokiego gruntowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Stosowanie gruntu pozwala na uzyskanie efektu wzmocnienia i uszczelnienia zarówno powierzchni jak i wnętrza porów materiału budowlanego. Polecany szczególnie do gruntowania płyt kartonowo-gipsowych, betonu, betonu komórkowego, tynków gipsowych, cementowych i cementowo–wapiennych pod farby, kleje, gładzie gipsowe i inne powłoki wyrównujące.

Proporcje mieszania: Grunt Sicher stosuje się jednorazowo w postaci nierozcieńczonej. W przypadku podłoży mało chłonnych można rozcieńczyć preparat wodą w stosunku 1:1.

Czas wysychania na podłożu: od 6 do 24 godzin.

Warunki stosowania: Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +5°C.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych, chroniąc przed zamarzaniem.

Dane techniczne i wykonawcze

Temperatura pracy temperatura podłoża i powietrza +5℃ do +25℃, dotyczy także wysychania
Kolorystyka mleczny
Przechowywanie Grunt Sicher koncentrat należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temp. +5℃ do +25℃. Chronić przed przemrożeniem.
Wydajność 1 l /7 - 10 m2 . W praktyce zużycie wynika ze stopnia porowatości i chłonności podłoża
Okres gwarancji 12 m-cy od daty produkcji
Czas wysychania powłoki 6 -24h
Możliwość nanoszenia powłok malarskich lub zapraw po około 24 godz. od naniesienia środka gruntującego

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy