Strong Grunt

Grunt Koncentrat

Dostępne opakowania:
  • 14 kg
  • 32 szt x 14 kg
Cechy produktu:

Podłoża anhydrytowe i wylewki samopoziomujące
Tynki cementowo-wapienne
Ułatwia rozprowadzanie mas samopoziomujących
Paroprzepuszczalny i głębokopenetrujący
Wyrównuje chłonność podłoża

Opis produktu

To gotowy do użycia skoncentrowany preparat gruntujący. Służy do przygotowania powierzchni przed nanoszeniem podkładów podłogowych, tynków maszynowych i ręcznych – zarówno cementowych jak i gipsowych oraz klejów gipsowych. Doskonale wyrównuje chłonność podłoża nie obniżając jego paroprzepuszczalności. Może być stosowany na podłożach betonowych, jastrychach, murach ceglanych, murach z bloczków gazobetonowych.

Proporcje mieszania: Preparat można rozcieńczyć z wodą w proporcjach:

Podłoże silnie nasiąkliwe:  GRUNT 1, WODA 2
Podłoże słabo nasiąkliwe:    GRUNT 1, WODA 5
Pod podkłady anhydrytowe: GRUNT 1, WODA 1

Czas wysychania na podłożu: od 6 do 12 godzin.

Warunki stosowania: Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +5°C.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych, chroniąc przed zamarzaniem.

Dane techniczne i wykonawcze

Temperatura pracy temperatura podłoża i powietrza +5oC do +25oC, dotyczy także wysychania
Kolorystyka żółty
Przechowywanie Strong Grunt Koncentrat należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temp. +5oC do +25oC
Wydajność Zużycie wynosi ok. 0,1 kg /1 m2 . W praktyce zużycie wynika ze stopnia porowatości i chłonności podłoża
Okres gwarancji 12 m-cy od daty produkcji
Czas wysychania powłoki 6 -12h
Możliwość nanoszenia powłok malarskich lub zapraw po około 24 godzinach

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy