Zaprawa Murarska

Dostępne opakowania:
  • 25 kg
  • 48 x 25 kg
Cechy produktu:

• Do murowania
• Wytrzymałość na ściskanie – klasa M10
• Wysoka plastyczność
• Doskonała przyczepność
• Do wewnątrz i na zewnątrz

Wyrób zgodny z: EN 998-2

Opis produktu

Zaprawa Murarska jest suchą mieszanką składników mineralnych i dodatków uszlachetniających przeznaczoną do robót murarskich. Zaprawa służy do murowania ścian, piwnic i murów fundamentowych. Odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża i wysoką wytrzymałością oraz dzięki uszlachetniającym składnikom charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności. Zaprawa jest doskonałym spoiwem wiążącym przy wznoszeniu murów z cegieł   i pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, cegły silikatowej – odpowiednia do murowania ścian piwnic i murów fundamentowych. Dopuszczalna grubość spoiny wynosi od 6 do 25 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Dane techniczne i wykonawcze

Proporcje mieszanki doświadczalnie, ok. 3,75 l wody/25 kg zaprawy
Temp. aplikacji +5°C do +25°C
Czas pracy do 3 h
Wydajność (cegła pełna) ok. 100 kg/m² przy spoinie 10 mm
Uziarnienie 0,1 - 2,0 mm
Klasa wytrzymałości na ściskanie M10
Absorpcja wody ≤ 1,0 [kg/m²·min½]
Przewodność cieplna ≤ 1,11 [W/m·K]
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 28 dni
Grubość warstwy 6 mm – 25 mm
Klasa reakcji na ogień A1
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 2000 [kg/m³]

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy