NANO GRUNT+

Dostępne opakowania:
  • 5 litrów
  • 108 x 5 litrów
Cechy produktu:

Znacząco poprawia przyczepność
Redukuje chłonność podłoża
Paroprzepuszczalny
Głębokopenetrujący i nanocząsteczkowy
Maksymalnie wydajny
Rekomendowany na szczególnie słabe podłoża

Opis produktu

Nano Grunt+ Sicher to nanocząsteczkowy grunt na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Jego zastosowanie ułatwia nanoszenie klejów, szpachlówek i jastrychów dając pewność, że podłoże zostanie prawidłowo przygotowane i zabezpieczone. Wzmacnia powierzchniowo podłoże zmniejszając jego nasiąkliwość, wnika w podłoże – penetrując powierzchnię do 5 mm, wyrównuje chłonność podłoża na całej jego powierzchni, zapewnia jak najlepszą przyczepność kolejnym warstwom.

Przeznaczenie: Produkt Nano Grunt + jest przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszelkich podłoży budowlanych w pracach prowadzonych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Można stosować go na podłożach takich jak: tynki tradycyjne, tynki gipsowe, podłoża cementowe, beton komórkowy, płyty kartonowo-gipsowe.
Zmniejsza chłonność podłoża i ujednolica, dzięki czemu zmniejsza zużycie  i ułatwia postęp prac przy nakładaniu kolejnych warstw zapraw klejowych, tynkarskich i farb.
Zalecany na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem preparatu usunąć.
Nano Grunt + można nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskowo. Powierzchnie pokrywać gotowym preparatem jednowarstwowo.
Przy podłożach bardzo słabych (krytycznych) zalecane jest zastosowanie dwuwarstwowe. Pierwszą warstwę rozrobić z wodą w proporcji 1:1, następnie po ok. 2 h nanieść drugą warstwę gotowym (nierozrobionym z wodą) gruntem. Taka aplikacja zalecana jest szczególnie do pracy na tarasach i strefach mokrych pod izolacje jedno i dwu-składnikowe.
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

Proporcje mieszania:

Zastosowanie: Zalecany do zastosowania przed:
– szpachlowaniem
– nakładaniem gotowych mas akrylowych
– tapetowaniem,
– malowaniem,
– przygotowaniem podłoża do prac glazurniczych
– przygotowaniem podłoża pod jastrychy

 

 

Dane techniczne i wykonawcze

Temperatura pracy temperatura podłoża i powietrza w granicach +5°C do +30°C
Kolorystyka mleczny
Przechowywanie Należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temp. +5°C do +30°C
Wydajność 1 l /5 - 20 m² - W praktyce zużycie wynika ze stopnia porowatości i chłonności podłoża
Zużycie na m² 50 - 200 ml
Okres gwarancji 12 miesięcy od daty produkcji
Czas wysychania 2 - 12 h
Sposób aplikacji pędzel, wałek, natrysk

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy