Klej Gipsowy Uniwersalny

Dostępne opakowania:
  • 20 kg
  • 54 x 20 kg
Cechy produktu:

Twardy
Szybki w przygotowaniu
Idealny do mocowania płyt karton - gips
Wyrób zgodny z: EN 14496

Opis produktu

Klej gipsowy uniwersalny Sicher znajduje zastosowanie do przyklejania płyt kartonowo – gipsowych do podłoża gipsowego, podłoża z cegły ceramicznej i wapienno – piaskowej, betonu zwykłego i komórkowego, płyt wiórowo – cementowych, a także do łączenia ze sobą prefabrykatów gipsowych. Przeznaczony również do murowania ścian z płyt PRO – MONTA. Zastosowanie drobnej frakcji wypełniacza nie blokuje łączenia “pióro – wpust” przy murowaniu.

Klej gipsowy uniwersalny Sicher jest spoiwem, którego głównym składnikiem jest półwodny siarczan wapnia oraz dodatki modyfikujące, których zadaniem jest przedłużenie czasu wiązania, polepszenie urabialności i utrzymanie wody wewnątrz mieszanki.


Proporcje mieszania: Klej wsypywać do wody (ok. 0,5 litra wody na 1 kg kleju) i pozostawić do zwilżenia na okres ok. 3 minut, a następnie dokładnie wymieszać mieszadłem ręcznym lub mechanicznym, aż do uzyskania jednorodnej, gęstej plastycznej masy. Klej zużyć przed początkiem wiązania w czasie nie dłuższym jak 30 minut. Nie zużyty przed początkiem wiązania klej odrzucić.

Warunki stosowania: Prace można wykonywać w temperaturze nie niższej jak +5°C. 

Okres przydatności produktu: 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Warunki przechowywania/składowania: Składować w suchym miejscu, chronić przed wilgocią.

Dane techniczne i wykonawcze

Średnie zużycie 3 - 5 kg/ 1 m2 w zależności od stanu podłoża
Proporcje mieszanki ok. 0,5 l wody na 1 kg kleju
Czas obróbki w czasie nie dłuższym jak 30 minut
Temp. stosowania od +5°C do +25°C

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy