Stiro X40 Biały

Klej do wykonywania warstwy zbrojącej i przyklejania płyt

Dostępne opakowania:
  • 25 kg
  • 48 x 25 kg
Cechy produktu:

Zawiera włókna zbrojące
Łatwy i oszczędny w użyciu
Bardzo dobra przyczepność i elastyczność
Przepuszcza parę wodną
Odporny na zmienne warunki atmosferyczne
Wyrób zgodny z: ETAG 004

Opis produktu

Klej Stiro X40 Biały przeznaczony do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna na powierzchniach fasadowych płyt termoizolacyjnych, wyrównywania (nierówności do 5 mm) i wygładzania podłoży mineralnych przed nakładniem farb i tynków cienkowarstwowych.

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być odpowiednio przygotowane.

Proporcje mieszania: Zawartość worka wsypać do naczynia z 5,0 do 6,0 litrami wody i dokładnie wymieszać do uzyskania konsystencji gęstoplastycznej. Zaprawę klejową Stiro X40 Białą odstawić na 5 min., po czym bezpośrednio przed użyciem powtórnie wymieszać.

Warunki stosowania: Układanie warstwy zbrojącej rozpocząć po 3 dniach od przyklejania płyt termoizolacyjnych.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w oryginalnym opakowywaniu i suchym pomieszczeniu.

Dane techniczne i wykonawcze

Proporcje mieszanki 5,0 ÷ 6,0 l wody/ 25 kg zaprawy
Wydajność – przyklejanie płyt 2,5 ÷ 4,5 kg/m2
Wydajność – warstwa zbrojąca 2,0 ÷ 4,0 kg/m2
Temp. użytkowania +5°C do +25°C
Czas pracy 1 h
Czas wiązania 24 h
Postać biały proszek

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy