Farba Fasadowa Silikonowa Sicher

Dostępne opakowania:
  • 7 kg
  • 14 kg
Cechy produktu:

Wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne
Paroprzepuszczalna i hydrofobowa
Mineralnie matowa
Wyrób zgodny z: ETA 14/0419

Opis produktu

Farba Fasadowa Silikonowa Sicher jest gotowa do użycia po uprzednim wymieszaniu. Przygotowana na bazie żywicy. Odporna na działanie agresywnych substancji z zanieczyszczonego powietrza. Zalecana w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia tj. w okolicach szlaków komunikacyjnych, centrach miast, sąsiedztwie fabryk.

Zużycie w przeliczeniu na 1 litr: ok. 8 -9 m2.

Warunki stosowania: Temperatura stosowania farby powyżej +5oC. Chronić przed przemrożeniem.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy