Farba Fasadowa Silikatowo-Silikonowa Sicher

Dostępne opakowania:
  • 7 kg
  • 14 kg
Cechy produktu:

Wydajna i łatwa w nakładaniu
Wodorozcieńczalna, o neutralnym zapachu
Odporna na warunki atmosferyczne

Opis produktu

Farba Fasadowa Siloksanowa Sicher jest gotową do użycia farbą na bazie sztucznej dyspersji modyfikowanej siloksanowym środkiem hydrofobizującym o kolorze białym lub w innym wg palety barw Sicher Bautechnik

Zużycie w przeliczeniu na 1 litr: ok. 12 m2 powierzchni.

Warunki stosowania: Nakładać przy temperaturze podłoża od +5oC do +25oC. Chronić przed przemrożeniem.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy