Szpachla Zbrojona Włóknem

Spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych

Dostępne opakowania:
  • 5 kg
  • 20 kg
  • 200 x 5 kg
  • 54 x 20 kg
Cechy produktu:

Bardzo duża odporność na pękanie
O zwiększonej wytrzymałości
Do mocnego spoinowania
Zawiera gips alfa
Wyrób zgodny z: EN 13963

Opis produktu

Szpachla Zbrojona Włóknem Sicher służy do mocnego spoinowania płyt kartonowo – gipsowych z zastosowaniem siatki.

Zastosowanie nowoczesnej generacji włókien daje efekt mikrozbrojenia zwiększając wytrzymałość spoiny i zapobiega rozprzestrzenianiu się rys.

Szpachlowane płyty kartonowo – gipsowe muszą być mocno osadzone na wytrzymałej konstrukcji lub przyklejone do podłoża, czyste i wolne od kurzu w obszarze stosowania szpachli zbrojonej włóknem.

Między płytami należy zachować szczelinę ok. 2 – 3 mm.


Proporcje mieszania: Masę Sicher wsypać do czystej wody w proporcji około 1 kg Sicher na około 0,5 litra. Rozmieszać wstępnie, odczekać około 3 minuty i wymieszać dokładnie, aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. Zaczyn zużyć w stanie plastycznym w czasie nie dłuższym niż 50 minut od przygotowania.

Warunki stosowania: Prace można wykonywać w temperaturze nie niższej jak +5°C. Wszelkie prace wykonać przy stałej temperaturze i wilgotności pomieszczeń.

Okres przydatności produktu: 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Warunki przechowywania/składowania: Składować w suchym miejscu.

Dane techniczne i wykonawcze

Proporcje mieszanki 1 kg Sicher na około 0,5 litra wody
Czas zużycia w czasie nie dłuższym niż 50 minut od przygotowania
Temp. stosowania nie niższa niż +5oC
Reakcja na ogień A1
Czas wiązania ≥ 20 min.
Przyczepność do płyty k-g > 0,25 MPa
Wytrzymałość na zginanie NPD

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy