Ciężki Tynk Maszynowy

Cechy produktu:

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Możliwość nakładania wielowarstwowego
Grubość warstwy 5 ÷ 25 mm

Opis produktu

Gotowa mieszanka spoiw mineralnych oraz dodatków modyfikujących do maszynowego lub ręcznego wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Przeznaczona do stosowania na ścianach i stropach wykonanych z betonu, elementów ceramicznych, wapienno – piaskowych, betonów lekkich, itp.

 

Dane techniczne i wykonawcze

Proporcje mieszanki 4,5-5,5 l wody/25 kg zaprawy
Grubość warstwy 5 ÷ 25 mm
Zużycie ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Uziarnienie 0,8 mm
Przyczepność do podłoża, model pęknięcia ≥ 0,2 MPa FP:A
Absorpcja wody Wc1
Przewodność cieplna 0,61 [W/m * K]
Gęstość ≤ 1600 [kg/m3]
Reakcja na ogień A1

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy