Zaprawa do Klinkieru

Dostępne opakowania:
  • 25 kg
  • 48 x 25 kg
Cechy produktu:

• Do murowania i spoinowania
• Mrozoodporna i wodoodporna
• Podwójna ochrona przed wykwitami
- zawiera tras i cement hutniczy
• Produkowana na filtrowanym kruszywie
• Przyspiesza wykonywanie prac

Wyrób zgodny z: PN-EN 998-2:2016-12

Opis produktu

Zaprawa murarska do klinkieru jest przeznaczona do murowania i spoinowania ścian elewacyjnych, ogrodzeń, kominów, elementów małej architektury z cegły klinkierowej. Do stosowania wewnątrz i zewnątrz. Zaprawa do klinkieru stanowi podwójną ochronę przed wykwitami, dzięki zastosowaniu cementu hutniczego CEM III/A 42,5 NA i trasu. Zmniejsza przepuszczalność zaprawy w wyniku reakcji pucolanowej ograniczając powstawanie wykwitów na powierzchni muru. Zaprawa jest barwiona pigmentami nieorganicznymi, odpornymi na wysokie PH oraz zmienne warunki pogodowe.
Nieprzestrzeganie instrukcji przygotowania mieszanki zaprawy do klinkieru, jej użycia i pielęgnacji może powodować powstawanie wykwitów wapiennych lub solnych. Proces ich powstawania jest powszechnym i naturalnym zjawiskiem przy stosowaniu zapraw cementowych i nie jest związany z użyciem zaprawy do klinkieru Sicher Bautechnik. Należy pamiętać, że sole powodujące wykwity mogą pochodzić z elementów klinkierowych, podłoża lub innych zapraw.

Dane techniczne i wykonawcze

Proporcje mieszanki ok. 2,5 - 3,5 l wody/ 25 kg zaprawy - do korygowania doświadczalnie
Temeatura aplikacji od +5°C do +25°C
Czas pracy 3 h
Czas wiązania 48 h
Wydajność ok. 34 kg/m² przy spoinie 10 mm
Uziarnienie 0,1 - 2mm
Wytrzymałość na ściskanie M10
Przewodność cieplna ≤ 0,82 [W/m·K]
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 7 dni
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym ≤ 0,4 [kg/m²·min½]]
Postać proszek w kolorze szarym, grafitowym, ceglastym, brązowym, czarnym
Grubość warstwy 6 - 40 mm
Klasa reakcji na ogień klasa A1

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy