Obrzutka Cementowa

Cechy produktu:

Dobra przyczepność do podłoża
Grubość warstwy 4 ÷ 8 mm
Wyrób zgodny z: EN 998-1

Opis produktu

Gotowa mieszanka spoiw mineralnych oraz dodatków modyfikujących do maszynowego lub ręcznego wykonywania obrzutki pod wyprawy tynkarskie. przeznaczona do stosowania na ścianach, stropach betonowych wykonanych z materiałów ceramicznych, betonów lekkich, itp.

Warunki stosowania: Temperatura stosowania od +5° C do +25°C.

Dane techniczne i wykonawcze

Proporcje mieszanki 4,0 ÷ 5,0 l wody/25 kg zaprawy
Grubość warstwy 4 ÷ 8 mm
Zużycie ok. 6 ÷ 8 kg/m² na 1 mm grubości warstwy
Uziarnienie 2,0 mm
Przyczepność na podłoża, model pęknięcia ≥ 0,2 MPa FP:B
Absorpcja wody W2
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,47 [W/m x K]
Reakcja na ogień A1

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy