Zaprawa Betonowa C25

Dostępne opakowania:
  • 25 kg
  • 48 x 25 kg
Cechy produktu:

• Na ogrzewanie podłogowe
• Łatwa do rozprowadzenia
• Dobra wytrzymałość na obciążenia
• Warstwa 35 – 120 mm

Wyrób zgodny z: EN 13813:2002

Opis produktu

Zaprawa Betonowa C25 służy do wykonywania podkładów podłogowych rozdzielnych o grubości warstwy 35-120 mm. Dla warstwy 35-45 mm, ze względu na możliwą „pracę” – ugięcie warstwy, szczególnie w przypadku warstwy izolacji termicznej, zaleca się zbrojenie siatką z drutu stalowego o rozmiarze oczka 150 x 150 mm. Do wykonywania warstw zespolonych z podłożem należy zastosować Grubowarstwową Wylewkę Samorozlewną lub Wylewki Samopoziomujące.

Dane techniczne i wykonawcze

Temperatura mieszanki ok. 2,5 ÷ 3 l wody/25 kg zaprawy
Temperatura aplikacji od +5ºC do +25ºC
Czas pracy 1 h
Czas wiązania 48 h
Wydajność 18 kg/m² przy warstwie 10 mm
Uziarnienie 0,1- 2,0 mm
Wytrzymałość na ściskanie C25
Wytrzymałość na zginanie F5
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 28 dni
Odporność na ścieranie A12
Grubość warstwy 35 - 120 mm
Klasa reakcji na ogień A1

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy