Beton Polifunkcyjny B30

Dostępne opakowania:
  • 25 kg
  • 48 x 25 kg
Cechy produktu:

• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Mrozoodporny
• Wodoodporny
• Wysoka wytrzymałość
• Do wykonywania podkładów, posadzek oraz podjazdów
• Do niekonstrukcyjnych napraw betonu

WYRÓB ZGODNY Z: EN 13813
EN 1504-3

Opis produktu

Polifunkcyjny Beton B30

służy  do  wykonywania  niekonstrukcyjnych  prac  betoniarskich, naprawczych,  montażu  słupków  oraz elementów  małej  architektury.  Może  być  stosowany  jako  podkład  w  systemie  ogrzewania  podłogowego  pływający  na  izolacji termicznej,  warstwie  rozdzielczej  i  związany  z  podłożem.  Jest  wyjątkowo  wytrzymały  i  odporny  na  działanie  warunków atmosferycznych.  Dzięki  kompleksowemu  przeznaczeniu,  prawidłowo  wykonaną  mieszankę  można  zastosować  do  wylewania fundamentów  (inwestycje  jednorodzinne,  elementy  niekonstrukcyjne-R2),  wykonywania  podjazdów  i  wyrabiania  elementów dekoracyjnych w ogrodach skalnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być stabilne, oczyszczone z zanieczyszczeń i luźnych fragmentów oraz wolne od kurzu. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować odpowiednim gruntem firmy Sicher Bautechnik w celu wyrównania chłonności podłoża i poprawy jego przyczepności. Beton Polifunkcyjny B30 należy stosować na podłożach odpowiednio wysezonowanych (posadzki i podkłady
cementowe
28 dni, beton 3 miesiące). Należy bezwzględnie przestrzegać zasad stosowania odpowiednich dylatacji. Wszystkie prace betoniarskie należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI:

Zawartość opakowania wsypać do naczynia zachowując proporcję 2,5 3 l wody na 25 kg suchej mieszanki. Mieszać mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem lub betoniarki do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Przed bezpośrednim użyciem zaprawę należy powtórnie przemieszać. Swoje właściwości robocze zachowuje przez ok. 1 godzinę. Nie zaleca się dolewania większej ilość wody ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotowaną mieszankę Betonu Polifunkcyjnego B30 rozłożyć równomiernie na podłożu pomiędzy wypoziomowanymi profilami, a następnie nadmiar ściągać łatą, przesuwając ją ruchem zygzakowatym. Podczas wykonywanych prac należy zadbać o ich ciągłość, aby przerwy pomiędzy kolejnymi układanymi porcjami zaprawy nie były dłuższe niż 30 min. Zgodnie z technologią wykonywania robót betoniarskich i po zakończeniu wylewania betonu należy zadbać o odpowiednią pielęgnację, która ma istotny wpływ na parametry i jakość. Wykonaną posadzkę chronić przed zbyt dużym nasłonecznieniem, wiatrem oraz przemrożeniem. Zbyt szybkie i nierównomierne wiązanie oraz wysychanie może prowadzić do powstawania rys i rozwarstwień. Bezpośrednio po zakończeniu prac, użyte narzędzia należy spłukać czystą wodą.W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy