Wylewka Samopoziomująca 2-20 mm - Sicher

Wylewka Samopoziomująca 2-20 mm

Dostępne opakowania:
  • 25 kg
  • 48 x 25 kg
Cechy produktu:

O dużej wytrzymałości
Odporna na ścieranie
Oszczędna i skracająca czas pracy
Łatwa w użyciu
Grubość od 2 - 20 mm
Na ogrzewanie podłogowe
Wyrób zgodny z: EN 13813

Opis produktu

W budownictwie jako samopoziomująca masa do wykonywania cienkich (grubości 2 – 20 mm), wyrównująco – wygładzających podkładów podłogowych wewnątrz obiektów budownictwa ogólnego i mieszkalnego. Może być stosowana na podłożach: betonowych, anhydrytowych, pod wykładziny podłogowe, ceramikę, gres, kamień i panele podłogowe.

Przygotowanie podłoża: Wszystkie podłoża powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednorodną strukturę oraz oczyszczone. Należy je odpowiednio wcześniej zagruntować Gruntem akrylowym Sicher Stiro GW i odczekać do całkowitego wyschnięcia..

Proporcje mieszania: Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego ok. 5,5 ÷ 6,0 l czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie wymieszać.

Warunki stosowania: Temperatura podłoża podczas nakładania od +5oC do +25oC.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Dane techniczne i wykonawcze

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów) od +5°C do +25°C
Proporcja mieszania 5,0 ÷ 5,5 l wody/25 kg zaprawy
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą ok. 30 min. w temperaturze +20°C i wilgotność względna powietrza ok. 60%
Postać szary proszek
Zużycie ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
Gęstość nasypowa mieszanki ok. 1,3 g/cm3
Możliwość użytkowania ruch pieszy po 12 godz.
Możliwość układania dalszych warstw wykończeniowych po ok. 7 dniach od wylania (przy temp. +20°C)
Grubość warstwy 2 - 20 mm
Wytrzymałość na zginanie F6
Wytrzymałość na ściskanie C20
Odporność na ścieranie A22
Twardość powierzchniowa SH100
Przyczepność do podłoża B0,5

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy