Wylewka Samopoziomująca 1-10 mm - Sicher

Wylewka Samopoziomująca 1-10 mm

Dostępne opakowania:
  • 25 kg
  • 48 x 25 kg
Cechy produktu:

Bardzo dobra rozpływność
Gładka powierzchnia
Możliwość aplikacji pompą
Bardzo dobra szlifowalność powierzchni
Na ogrzewanie podłogowe
Wyrób zgodny z: EN 13813

Opis produktu

Samopoziomująca masa na bazie cementów i żywic syntetycznych. Przeznaczona do wyrównywania i wygładzania powierzchni pod parkiety, ceramikę, gres, kamień, wykładziny PCV, dywanowe, kauczukowe, panele, płytki ceramiczne. Wykorzystywana również przy konstrukcjach podłóg ogrzewanych. Do stosowania na podłożach z silnie przywartymi wodoodpornymi resztkami klejów na jastrychach cementowych, anhydrytowych, lastriko po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża Gruntem Akrylowym Stiro GW ewentualnie Gruntem Sicher.

Przygotowanie podłoża: Podłoże pod wylewkę powinno być stabilne o wytrzymałości min. 20 MPa.

Proporcje mieszania: Przy przygotowaniu mieszanki należy powoli wsypywać sypki produkt do pojemnika zawierającego 5,75 ÷ 6,25 i czystej, chłodnej wody. Mieszać mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie krótko wymieszać.

Przygotowaną masę należy wylewać na podłoże mechanicznie bądź ręcznie. Rozprowadzić na żądaną grubość (ale nie więcej niż 10 mm) używając rakli, pacy lub listwy. Rozlaną masę odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Przy wylewaniu dużych powierzchni metodą ręczną zaleca się stosowanie większej ilości pojemników, co znacznie przyspiesza prace.

Warunki stosowania: Czas schnięcia warstwy o grubości 3 mm przy temp. 20oC wynosi 1 dzień. Szlifowanie najwcześniej po 24 godzinach za (pomocą papieru o grubym uziarnieniu) poprawia jakość powierzchni i zwiększa jej chłonność.

Okres przydatności produktu: 9 miesięcy od daty produkcji.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Dane techniczne i wykonawcze

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów) od +5°C do +25°C
Proporcja mieszania 5,0 ÷ 5,5 l wody/25 kg zaprawy
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą ok. 30 min. w temperaturze +20°C i wilgotność względna powietrza ok. 60%
Postać szary proszek
Zużycie ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
Możliwość użytkowania ruch pieszy po 12 godz.
Możliwość układania dalszych warstw wykończeniowych po ok. 7 dniach od wylania (przy temp. +20°C)
Grubość warstwy 1 - 10 mm
Wytrzymałość na zginanie F7
Wytrzymałość na ściskanie C35
Odporność na ścieranie A22
Przyczepność do podłoża B1,0

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy