Grubowarstwowa Wylewka Samorozlewna - Sicher

Grubowarstwowa Wylewka Samorozlewna

Dostępne opakowania:
  • 25 kg
  • 48 x 25 kg
Cechy produktu:

Samorozlewna
Na ogrzewanie podłogowe
Grubowarstwowa 10-60 mm
Jednorodna masa
Łatwa do rozprowadzenia
Wyrób zgodny z: EN 13813

Opis produktu

Zaprawa przeznaczona do wykonywania posadzek zespolonych z podłożami pochodzenia mineralnego o grubości od 10 – 60 mm. Może być stosowana pod parkiety , okładziny ceramiczne, okładziny z kamienia i prefabrykatów betonowych, panele oraz wykładziny dywanowe.

 

Warunki stosowania: Temperatura podłoża podczas nakładania od +5oC do +25oC.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Dane techniczne i wykonawcze

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów) od +5°C do +25°C
Proporcja mieszania ok. 3,5 ÷ 4,5 l wody/25 kg zaprawy
Postać szary proszek
Wydajność 18 kg zaprawy na 1m2 i 10 mm grubości warstwy
Uziarnienie 2,0 mm
Wytrzymałość na zginanie F6
Wytrzymałość na ściskanie C30

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy