Deklaracja Właściwości Użytkowych- Masa podkładowa silikatowo-silikonowa Sicher

11.04.2019