Karta Techniczna- Farba Fasadowa Akrylowa Sicher

11.04.2019