Deklaracja Właściwości Użytkowych- Stiro X40 Plus

10.04.2019