Karta Charakterystyki- Stiro X40 Biały

10.04.2019