Karta Techniczna- Zaprawa Betonowa C16

10.04.2019