Grunt Koncentrat

Grunt Koncentrat

Dostępne opakowania:
  • 2 litry
  • 300 szt x 2 litry
  • 10 szt x 2 litry
Cechy produktu:

Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
Drobnocząsteczkowy
Głębokopenetrujący - pod farbę, tynki, glazurę
Zmniejsza zużycie materiału

Opis produktu

Służy do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych w celu przygotowania ich pod nakładanie powłok wierzchnich, takich jak, tynki tradycyjne i gipsowe, podłoża betonowe, cementowe, płyty kartonowo-gipsowe czy jastrych.

Proporcje mieszania: Preparat można rozcieńczyć z wodą w proporcjach:

Podłoże b. silnie nasiąkliwe:  GRUNT 1, WODA –
Podłoże pylące/nasiąkliwe:    GRUNT 1, WODA 1
Podłoże nasiąkliwe/stabilne: GRUNT 1, WODA 4
System ociepleń Sicher:          GRUNT 1, WODA 3

Czas wysychania na podłożu: od 2 do 12 godzin.

Warunki stosowania: Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +5°C.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych, chroniąc przed zamarzaniem.

Dane techniczne i wykonawcze

Temperatura pracy temperatura podłoża i powietrza +5oC do +25oC, dotyczy także wysychania
Kolorystyka mleczny
Przechowywanie Grunt Sicher koncentrat należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temp. +5oC do +25oC
Wydajność 1 l /12 - 16 m2 . W praktyce zużycie wynika ze stopnia porowatości i chłonności podłoża
Okres gwarancji 12 m-cy od daty produkcji
Czas wysychania powłoki 2 -12h
Możliwość nanoszenia powłok malarskich lub zapraw po około 24 godz. od naniesienia środka gruntującego

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy