Karta Charakterystyki-Gładź Szpachlowa Biała

11.04.2019