Grunt Sicher

grunt - sicher

  • efekt wzmocnienia
  • efekt uszczelnienia
  • wyrównuje chłonność podłoża
  • bezwonny, niepalny

 

Grunt Sicher to nowoczesny środek do gruntowania podłoży o dużej chłonności i porowatości, łączący w sobie cechy zwykłego środka gruntującego i środka do głębokiego gruntowania. Stosowanie gruntu pozwala na uzyskanie efektu wzmocnienia i uszczelnienia zarówno powierzchni jak i wnętrza porów materiału budowlanego. Szczególnie polecany do gruntowania płyt kartonowo - gipsowych, betonu, betonu komórkowego, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych pod farby, kleje, gładzie gipsowe i inne powłoki wyrównujące.

Obniża zużycie farb do wymalowań.

Grunt Sicher stosuje się jednorazowo w postaci nierozcieńczonej. Dobrze wymieszany preparat należy nanosić równomiernie na podłoże pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem dbając o jego równomierne rozprowadzenie. Na podłożach bardzo chłonnych można powtórzyć gruntowanie na wilgotnym jeszcze podłożu. W przypadku podłoży mało chłonnych można rozcieńczyć preparat wodą w stosunku 1:1. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +5°C.

Czas wysychania na podłożu: od 6 do 24 godzin.

Przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych, chroniąc przed zamarzaniem. Trwałość 12 miesięcy.

 DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE:

Temp. pracy

temperatura podłoża i powietrza w granicach +5oC do +25oC, dotyczy także wysychania

Kolorystyka

mleczny

Przechowywanie

Grunt Sicher należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temp. +10oC do +25oC

Wydajność

1 l /7 - 10 m2 . W praktyce zużycie wynika ze stopnia porowatości i chłonności podłoża

Okres przydatności do użycia

12 m-cy od daty produkcji

OPAKOWANIA:

Jednostkowe: pojemniki plastikowe 5 l

Zbiorcze: paleta 108 szt x 5 l = 540 l

WYRÓB ZGODNY Z: ETA 14/0419

Pliki do pobrania:

Copyright © 2019 Sicher Bautechnik Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Milenijna 12/14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax (44) 734-67-91 - 93; (44) 734-63-99
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.sicher-bautechnik.com/produkty/systemy-docieplen/wyroby-akrylowe/grunt-sicher/