Grunt Sicher - Sicher

Grunt Sicher

Dostępne opakowania:
  • 5 litrów
  • 108 x 5 litrów
Cechy produktu:

Efekt wzmocnienia
Efekt uszczelnienia
Wyrównuje chłonność podłoża
Bezwonny, niepalny
Wyrób zgodny z: ETA 14/0419

Opis produktu

Grunt Sicher to nowoczesny środek do gruntowania podłoży o dużej chłonności i porowatości, łączący w sobie cechy zwykłego środka gruntującego i środka do głębokiego gruntowania. Stosowanie gruntu pozwala na uzyskanie efektu wzmocnienia i uszczelnienia zarówno powierzchni jak i wnętrza porów materiału budowlanego. Szczególnie polecany do gruntowania płyt kartonowo – gipsowych, betonu, betonu komórkowego, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych pod farby, kleje, gładzie gipsowe i inne powłoki wyrównujące.

Obniża zużycie farb do wymalowań.


Zużycie przy jednokrotnym malowaniu: Grunt Sicher stosuje się jednorazowo w postaci nierozcieńczonej. Dobrze wymieszany preparat należy nanosić równomiernie na podłoże pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem dbając o jego równomierne rozprowadzenie. Na podłożach bardzo chłonnych można powtórzyć gruntowanie na wilgotnym jeszcze podłożu. W przypadku podłoży mało chłonnych można rozcieńczyć preparat wodą w stosunku 1:1. 

Warunki stosowania: Stosować w temp. powyżej +5oC.

Czas wysychania na podłożu: od 6 do 24 godzin.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych, chroniąc przed zamarzaniem.

Dane techniczne i wykonawcze

Temp. pracy temperatura podłoża i powietrza w granicach +5oC do +25oC, dotyczy także wysychania
Kolorystyka mleczny
Przechowywanie Grunt Sicher należy przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w zakresie temp. +10oC do +25oC
Wydajność 1 l /7 - 10 m2 . W praktyce zużycie wynika ze stopnia porowatości i chłonności podłoża
Okres przydatności do użycia 12 m-cy od daty produkcji

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy