Zaprawa Betonowa C16 - Sicher

Zaprawa Betonowa C16

Dostępne opakowania:
  • 25 kg
  • 48 x 25 kg
Cechy produktu:

Ekonomiczna
Na ogrzewanie podłogowe
Do wykonania podkładów i posadzek
Grubowarstwowa od 35 – 80 mm
Duża wytrzymałość na obciążenia
Jednorodna masa, łatwa do rozprowadzenia
Wyrób zgodny z: EN 13813

Opis produktu

Zaprawa Betonowa C 16 Sicher Bautechnik służy do wykonywania podkładów podłogowych rozdzielonych o grubości warstwy 35 – 80 mm. Dla grubości 35 – 45 mm (szczególnie na warstwie izolacji termicznej ze względu na możliwą pracę „ugięcie” warstwy izolacji) zaleca się zbrojenie siatką drutu stalowego o rozmiarze oczka 150 x 150 mm. Do wykonywania warstw zespolonych z podłożem należy stosować Wylewkę Grubowarstwową Samorozlewną lub Wylewki Samopoziomujące Sicher Bautechnik.

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być odpowiednio oczyszczone i zabezpieczone  Gruntem Sicher.

Proporcje mieszania: Przy przygotowaniu mieszanki zachować proporcję na 1 kg proszku 0,10-0,12 litra wody. Dodanie innej ilości wody niż zalecana prowadzi do obniżenia wytrzymałości podkładu oraz może spowodować jego pękanie.

Warunki stosowania: Temperatura układania od +5ºC do +25ºC.

Okres przydatności produktu: 12 miesięcy od daty produkcji.

Warunki przechowywania/składowania: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

Dane techniczne i wykonawcze

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów) od +5°C do +25°C
Proporcja mieszania ok. 2,5 ÷ 3 l wody/25 kg zaprawy
Postać szary proszek
Wydajność 18 kg zaprawy na 1m2 i 10 mm grubości warstwy
Uziarnienie 2,0 mm
Wytrzymałość na zginanie F4
Wytrzymałość na ściskanie C16
Odporność na ścieranie A12

Kalkulator zużycia

Kalkulator pozwala wyliczyć ilość materiału potrzebną do zrealizowania inwestycji. Użytkowanie programu polega na wyborze konkretnych materiałów Sicher i określeniu wielkości powierzchni oraz grubości warstwy ich zastosowania.

1 Wybierz z listy interesujący Cię produkt
2 Wielkość powierzchni pokrycia (m2)
3 Grubość warstwy (mm)

Potrzebna ilość materiału

wypełnij wielkość powierzchni pokrycia, aby uzyskać wynik

Formularz kontaktowy