Zaprawa Betonowa

Zaprawa Betonowa

 • ekonomiczna
 • na ogrzewanie podłogowe
 • do wykonania podkładów i posadzek
 • grubowarstwowa od 35 – 120 mm
 • duża wytrzymałość na obciążenia  ZASTOSOWANIE:

  Zaprawa Betonowa Sicher Bautechnik służy do wykonywania podkładów podłogowych rozdzielonych o grubości warstwy od 35 mm sięgającą do 120 mm. Dla grubości 35 - 45 mm (szczególnie na warstwie izolacji termicznej ze względu na możliwą pracę "ugięcie" warstwy izolacji) zaleca się zbrojenie siatką z drutu stalowego o rozmiarze oczka 150 x 150 mm. Do wykonywania warstw zespolonych z podłożem należy stosować Wylewkę Grubowarstwową Samorozlewną lub Wylewki Samopoziomujące Sicher Bautechnik.

  Podłoże powinno być odpowiednio oczyszczone i zabezpieczone  Gruntem Sicher.

  Przy przygotowaniu mieszanki zachować proporcję na 1 kg proszku 0,10 - 0,12 litra wody. Dodanie innej ilości wody niż zalecana prowadzi do obniżenia wytrzymałości podkładu oraz może spowodować jego pękanie.

  UWAGA! Temperatura układania od +5ºC do +25ºC.

  Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

  Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

   DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE:

  Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów)

  od +5°C do +25°C

  Proporcja mieszania

  ok. 2,5 ÷ 3 l wody/25 kg zaprawy

  Czas pracy

  1 godz.

  Postać

  szary proszek

  Wydajność

  18 kg zaprawy na 1m2 i 10 mm grubości warstwy

  Uziarnienie

  2,0 mm

  Wytrzymałość na zginanie

  F5

  Wytrzymałość na ściskanie

  C25

  Odporność na ścieranie

  A12

  OPAKOWANIA:

  Jednostkowe: worki papierowe 25 kg
  Zbiorcze: paleta 48 szt x 25 kg = 1200 kg

  WYRÓB ZGODNY Z: EN 13813

  Pliki do pobrania:

  Copyright © 2019 Sicher Bautechnik Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
  ul. Milenijna 12/14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  tel./fax (44) 734-67-91 - 93; (44) 734-63-99
  Realizacja: Dianthus
  Dokument wydrukowany ze strony: www.sicher-bautechnik.com/produkty/podklady-podlogowe/zaprawa-betonowa/