Polifunkcyjny Beton B20

  •  do prac wewnątrz i na zewnątrz,
  •  na każdy etap budowy inwestycji,
  •  wydajny i komfortowy w pracy,
  •  do wykonywania podkładów i posadzek,
  •  użytkowanie po 48 h,
  •  do: fundamentów, ścian, podłóg, ogrodzenia, garażu, stropu, schodów, tarasów i balkonów,
  •  odpowiedni do wylewania podjazdu garażowego.

Polifunkcyjny beton B20 Sicher Bautechnik to zaprawa betonowa klasy C16/20 o szerokim spektrum zastosowania w pracach, przy budowie każdej inwestycji. Dzięki swoim właściwościom, po wyschnięciu jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na działanie warunków atmosferycznych. Dedykowana drobnym pracom betoniarskim i naprawczym elementów małej architektury, odpowiednia do kotwienia słupków ogrodzeniowych – doskonale sprawdzi się podczas wykonywania podkładów podłogowych rozdzielnych o grubościach 35-80mm i podkładach związanych z podłożem o grubości warstwy 25 – 80mm.
Produkt odpowiedni do stosowania na warstwach paroizolacyjnych, izolacjach przeciwwilgociowych  i izolacji termicznej.
Polifunkcyjny beton B20 to beton o przeznaczeniu kompleksowym– prawidłowo wyrobioną mieszankę można zastosować do budowy fundamentów (inwestycje jednorodzinne, bezkonstrukcyjne), wznoszenia ścian  piwnicznych, schodów, stropów i wylewania podjazdu – norma R2.

UWAGA! Zaprawy nie nakładać w temperaturze poniżej +5°C.

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

DANE TECHNICZNE I WYKONAWCZE:

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów):          od + 5°C do +25°C

Proporcja mieszania:                                                                  ok. 3,5 l na 25 kg suchej mieszanki

Postać:                                                                                     suchy proszek

Wydajność:                                                                               ok. 18 kg zaprawy na 1 m2 i 10 mm grubości warstwy

Uziarnienie:                                                                              2,0 mm

Wytrzymałość na ściskanie:                                                        Klasa C16/20

Czas przydatności do użycia po zarobienia wodą:                          do 60 min

Możliwość użytkowania:                                                              po 48 h

Możliwość układania dalszych warstw wykończeniowych:               po 28 dniach

Grubość warstwy:                                                                      od 25 mm do 80 mm                

WYRÓB ZGODNY Z: PN-EN 1504-3:2006

 

OPAKOWANIA:

Jednostkowe: worki papierowe 25 kg

Zbiorcze: paleta 48 szt x 25 kg = 1200 kg

 

Pliki do pobrania:

Karta Charakterystyki

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta Techniczna

                           

Copyright © 2019 Sicher Bautechnik Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
ul. Milenijna 12/14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax (44) 734-67-91 - 93; (44) 734-63-99
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.sicher-bautechnik.com/produkty/podklady-podlogowe/polifunkcyjny-beton-b20/